Licence alus mazumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Dokumentu pieņemšana, licences izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercreģistrā reģistrēts komersants.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz dokumenti:
1. iesniegums speciālas atļaujas (licences) saņemšanai; 2. komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, novietnes teritorijas (ja paredzēta alus mazumtirdzniecība novietnē), autoveikalu) lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts izmantojamo vietu plāns, kurā norādītas ieejas (izejas), tirdzniecības zāle, novietne un citas ar akcīzes preču realizāciju un uzglabāšanu saistītas telpas un robežas (plāns nav nepieciešams, ja komercdarbība paredzēta mazumtirdzniecības vietās, kas nav stacionāras, – autoveikalos, lidmašīnās, kuģos);
4. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apliecināta transportlīdzekļa (autoveikala) tehniskās pases kopija, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai autoveikalos;
5. maršruta grafiks, kas apstiprināts tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais autoveikals, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai autoveikalos;
6. komersanta apliecinājums, ka saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums alus mazumtirdzniecībai novietnē, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alus mazumtirdzniecība novietnē, un maksimāli pieļaujamo absolūto spirta daudzumu alū (ja vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos to ir noteikusi), ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai novietnē;
7. gadījumos, kad speciālās atļaujas (licences) alus mazumtirdzniecībai saņēmējs nav attiecīgā uzņēmuma amatpersona, tai papildus ir nepieciešama pilnvara par tiesībām veikt minētās darbības.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Valsts kase reģ.Nr.90000050138 norēķinu konts LV32TREL1060000921400
Valsts nodeva 42 euro par katru tirdzniecības vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA