Atļauju izsniegšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Komersants var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants vai fiziska persona var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komersants vai tā pilnvarotā persona iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu par atļaujas saņemšanu (MK 11.08.2009. not. Nr.883 1.pielikums,) un šādus dokumentus:
1. Plānotās elektrostacijas izvietojuma plānu nekustamajā īpašumā mērogā 1:500;
2. Uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehnisko aprakstu atbilstoši not. Nr.883 2.pielikums;
3. Valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju par nekustamo īpašumu, kurā plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu, ja attiecīgais nekustamais īpašums nav iesniedzēja īpašumā vai viņa valdījuma tiesības nav ierakstītas zemesgrāmatā.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene EM Apsardzes postenis
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67013075
Fakss: 67280882
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki