Atļauju izsniegšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Komersants var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ar jaudu virs 11,1 kW, kā arī pagarināt izsniegtās atļaujas derīguma termiņu vai to anulēt.
Ekonomikas ministrijas atļauja nav nepieciešama, ja elektroenerģijas sadales sistēmai paredzēts pievienot elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu līdz 11,1 kW.
Ja plānotā uzstādāmā elektroenerģijas jauda ir zem 11,1 kW, elektroenerģijas ražotājs vēršas pie sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” (adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, tālr. +371 67726000, e-pasts: st@sadalestikls.lv) jauna sistēmas pieslēguma ierīkošanai vai esošā sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants vai fiziska persona var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, kā arī pagarināt izsniegtās atļaujas derīguma termiņu vai to anulēt.
Termiņš:
Maksimālais termiņš (kalendārās dienās): 30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija