Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai iegūt informāciju par VSAA izmaksātajiem ienākumiem (pensiju, pabalstu, pārmaksātās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas)) un no tiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Portālā www.latvija.lv informācija par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas pieejama, sākot no 2010.gada, par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no slimības pabalsta - sākot no 2011.gada. Portālā www.latvija.lv dati tiek atjaunoti ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja iestādes sniegtā izziņa nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas izziņas izdošanu. Ja VSAA iesniedzēja lūgumu neapmierina, tad izziņu var apstrīdēt un pārsūdzēt kā administratīvo aktu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
(Augstākā Padome; likumi; 1994.01.01.)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 677; 2009.01.01.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 2018.07.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.