Informācija par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai iegūt informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtajiem un izmaksātajiem pabalstiem, pensijām vai atlīdzībām, atmaksātajām pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām  iemaksām un no tiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli periodā no 2009.gada. Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ienākumu deklarēšanai. Portālā www.latvija.lv dati tiek atjaunoti ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja iestādes sniegtā izziņa nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas izziņas izdošanu. Ja VSAA iesniedzēja lūgumu neapmierina, tad izziņu var apstrīdēt un pārsūdzēt kā administratīvo aktu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 677; 2009.01.01.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 2018.07.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
E-pasts: vsaa@vsaa.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.12.