Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai (Aizputes novada dome)
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz iesniegumu.
Pasākuma organizators nosūta Valsts policijas iesnieguma kopiju.
Pašvaldība neizsniedz atļauju pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas:
• 25. martā,
• 8. maijā,
• 14. jūnijā,
• 4. jūlijā.
Nosacījums neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.

Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu.
Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama publisku pasākumu rīkošanai telpās, publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs, bēru ceremonijām, reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, klosteros vai šo organizāciju īpašumā (valdījumā) esošā teritorijā, kā arī sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu dome@aizpute.lv
2. Klātienē - Aizputes novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 22, 1.stāvā, 9.kabinetā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums -  Veidlapa (saņem uz vietas);
2. Līguma ar kārtības uzturētājiem kopija;
3. Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību kopija;
4. Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma sabiedrisko kārtību un drošību;
5. Bīstamo iekārtu valdītāja to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (Ja pasākuma vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas);
6. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai (ja īpašnieks nav pasākuma organizators);
7. Detalizēts pasākuma plāns.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis: 66954862
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Aizputes novada dome
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aizpute.lv
Telefons 63448188
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pa e-pastu – noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem ar elektronisko parakstu, laika zīmogu.
2. Klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis: 66954862
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Aizputes novada dome
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aizpute.lv
Telefons 63448188