Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai (Aizputes novada dome)
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz iesniegumu.
Pasākuma organizators nosūta Valsts policijas iesnieguma kopiju.
Pašvaldība neizsniedz atļauju pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas:
• 25. martā,
• 8. maijā,
• 14. jūnijā,
• 4. jūlijā.
Nosacījums neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.

Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu.
Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama publisku pasākumu rīkošanai telpās, publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs, bēru ceremonijām, reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, klosteros vai šo organizāciju īpašumā (valdījumā) esošā teritorijā, kā arī sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
AIZPUTES NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV - 3456
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.26.