Saistošā izziņa par tarifu (SIT)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
SIT ir izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersanta pieprasījuma. SIT ir juridiski saistoša visām muitas administrācijām ES teritorijā trīs gadu ilgā laika periodā no dienas, kad tā stājas spēkā.
SIT palīdz orientēties ES KN kodos un nosaka precīzu importējamās preces tarifa klasifikāciju, kas savukārt ir pamats precīzai muitas maksājumu aprēķināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
SIT var izmantot personas, kas veic preču importu vai eksportu no/uz trešajām valstīm.
Termiņš:
Maksimālais termiņš kalendāra dienas 120.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu saistošo izziņu par tarifu (SIT), persona iesniedz pieteikumu Eiropas saistošās izziņas par tarifu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) -  Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām –Eiropas saistošās izziņas par tarifu (eBTI – EU Trader Portal)”.

Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.

Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”.
Eiropas saistošo izziņu par tarifu sistēmas izmantošanai EDS lietotājam papildus ir jāiesniedz “Iesniegums par Eiropas saistošo izziņu par tarifu sistēmas (eBTI – EU Trader Portal) lietotāju (-iem)”.

Lai noteiktu precīzu ES KN kodu, ir nepieciešams SIT pieteikumam pievienot šādu informāciju:
1) ražotāja informācija par produkta ražošanas procesā izmantoto izejvielu daudzumiem;
2) ražotāja informācija par produkta un tā ražošanā izmantoto izejvielu fizikāli-ķīmiskajām īpašībām (kvalitātes pases vai kvalitātes sertifikāti);
3) ražotāja informācija par gatava produkta ķīmisko sastāvu;
4) ražošanas tehnoloģiskā procesa apraksts;
5) informācija par preces funkcijām un darbības principu;
6) informācija par paredzamo preču pielietojumu;
7) tirdzniecības darījuma (imports/eksports) vai tā plānošanu apliecinoši dokumenti (piemēram, piegādes līgums, uzņēmumu sarakste u.c.);
8) nepieciešamības gadījumā – kompetentas laboratorijas izsniegts preces parauga testēšanas pārskats.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Lēmumu reģistrē Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā un informācija adresātam ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) -
Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Ja pieteikuma iesniedzējs nav VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, un nav norādījis citu paziņošanas veidu, lēmumu adresātam paziņo, izmantojot pasta pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978