Saistošā informācija par izcelsmi (SII)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
SII ir rakstveida lēmums par kādas noteiktas preces izcelsmi saskaņā ar attiecīgā nolīguma izcelsmes nosacījumiem, kas izsniegts pēc komersanta pieprasījuma. SII sagatavo uz noteikta parauga veidlapas, un tā ir juridiski saistoša visām muitas administrācijām ES teritorijā 3 gadu laika periodā kopš SII izdošanas datuma.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
SII var izmantot persona, kas muitas iestādēm ir iesniegusi lūgumu sniegt saistošu izziņu par izcelsmi un kurai ir pamatoti iemesli šādi rīkoties.
Termiņš:
Maksimālais termiņš 150 kalendāra dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978