Zvejas limitu piešķiršana zvejai jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos
Izvēlētā teritorija: Carnikavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Zvejas limitu piešķiršana zvejai jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos (CARNIKAVAS NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda zvejas darbībām vēlamos zvejas limitus. Pašvaldība, ņemot vērā tai MK noteikumos Nr.1375 un MK noteikumos Nr.796 pieejamos zvejas limitus, zvejniekiem katru gadu iedala zvejas limitus. Zvejniekiem iešķirtos zvejas limitus norāda nomas līgumam pievienotajā protokolā. Zvejnieks samaksā pašvaldībai par tam iedalītajiem zvejas limitiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Carnikavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs sagatavo un domē iesniedz pieprasījumu, kurā norāda:
* periodu, par kuru vēla saņemt zvejas rīkus;
* kurā vietā notiks zvejniecība (piekrastē vai iekšējos ūdeņos);
* zvejas rīku skaitu, pa kategorijām;
* atsauci, ja ir noslēgts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR".
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Carnikavas  novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 66954812
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Korespondence
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Novada dome 30 dienu laikā izskata pieprasījumu un pieņem lēmumu.

* Pozitīva lēmuma gadījumā, tiek sagatavots noslēgtā nomas līguma protokols par piešķirtajiem zvejas limitiem un to nomas maksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek izsniegts, atbilstoši norādītajam veidam. Pirms protokola saņemšanas, iesniedzējam ir jāapmaksā noteiktā nomas maksa par zvejas rīkiem, pamatojoties uz pašvaldības izsniegto rēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus