Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos
Izvēlētā teritorija: Carnikavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos (CARNIKAVAS NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Pretendents pašvaldībā iesniedz MK noteikumos Nr.1015 norādīto iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus. Pašvaldība izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, kas atrodas tās administratīvajā teritorijā. Zvejniekam pirms licences saņemšanas ir jāsamaksā valsts nodeva
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Carnikavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums no juridiskas personas (zvejnieka), norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas adresi, telefona numuru, zvejai paredzēto ūdeņu nosaukumu, kuģa (laivas) reģistrācijas numuru un nosaukumu.

Pielikumā jāpievieno:
1. Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins;
2. VID izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas;
3. Zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja tād tiek izmantos.
4. CSSD izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Carnikavas  novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 66954812
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Korespondence
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ir jāveic valsts nodevas apmaksa, atbiltošie 2009.gada 8.septembra Ministru kabienta noteikumu Nr.1015 19.punktam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Carnikavas novada dome
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 67993814
Fakss: 67992326
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki