Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nodrošināt personām saņemt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus. Ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai
institūcijā piešķir pensijas vecuma personai, 1.,2. grupas invalīdam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jaunpiebalgas novada sociālā dienesta
klients.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu un ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā ir
šāda informācija: funkcionālo traucējumu izraisījušās
pamatdiagnozes kods, blakus diagnozes kods atbilstoši SSK-10,
norādot medicīniskās kontrindikācijas, kuru dēļ persona nedrīkstētu
saņemt pakalpojumus. Ja personai ir, nepieciešams iesniegt
medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 28004439
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālais dienests personas dzīvesvietā novērtē personas
pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību
funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela
indeksam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemti atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus