Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nodrošināt personām saņemt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus. Ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai
institūcijā piešķir pensijas vecuma personai, 1.,2. grupas invalīdam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jaunpiebalgas novada sociālā dienesta
klients.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.05.09.