Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam , kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Pabalsta piešķiršana
sniedz palīdzību patstāvīgās dzīves uzsākšanai, ikmēneša
izdevumu segšanā, ja turpina sekmīgi mācīties vispārējās
vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniegušie bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie
bērni, kuriem ārpusģimenes aprūpe ir beigusies.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu pieprasītājam nepieciešams iesniegt
iesniegumu ar pabalsta pieprasījumu, pievienojot bāriņtiesas
lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu un pēc
nepieciešamības mācību iestādes izziņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
25451020
28004439
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālais dienests izvērtē, veic pamatvajadzību novērtēšanu un
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus