Pabalsts transporta pakalpojumu segšanai (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Finansiāla palīdzība trūcīgām personām nokļūšanai uz
attālākām medicīnas iestādēm. Pabalsta apmērs ne vairāk kā
90.00 euro kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes
(personas) statuss, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu
Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo
deklarētā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam nepieciešams iesniegt
iesniegumu ar pabalsta pieprasījumu, pievienojot izdevumu
apliecinošos dokumentus – sabiedriskā transporta biļetes,
degvielas kases čekus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 28004439
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus