Pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Finansiāla palīdzība trūcīgām personām veikt primāro
veselības aprūpi, kuri Jaunpiebalgas novada administratīvajā
teritorijā deklarējuši pamata dzīvesvietu. Pabalsta apmērs ir
25% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 90 euro gadā pēc
attaisnojošu dokumentu iesniegšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes
(personas) statuss, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu
Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā un faktiski
dzīvo deklarētā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu nepieciešams pieprasītājam iesniegt
iesniegumu ar pabalsta pieprasījumu, pievienojot medicīnisko
izdevumu apliecinošos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 25451020
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus