Pabalsts bērnu audzināšanai, izglītībai un ēdināšanai (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Finansiāli atbalstīt bērnu vecākus, kuriem ir trūcīgas ģimenes
statuss. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi mācību gadā. Pabalsta
apmērs vienam bērnam bērna audzināšanai un izglītībai 30.00 euro.
Pabalsta apmērs vienam bērnam mācību gadā bērna ēdināšanai
50.00 euro
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes
(personas) statuss, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu
Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo
deklarētā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot
iesniegumu, kuram pievieno izziņu par trūcīgas ģimenes (personas)
statusu, izglītības iestādes izdotu izziņu par personu, kura uzsākusi
vai turpina mācības izglītības iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 25451020
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālais dienests izskata, izvērtē un pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus