Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļu pabalsts tiek piešķirts
vienreiz gadā komunālo pakalpojumu vai kurināmā iegādei.
Pabalsta apmērs vienai mājsaimniecībai ir 86.00 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm
(personām), kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kura ir
deklarējusi pamata dzīvesvietu Jaunpiebalgas novada
administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo deklarētā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalstu
persona vai viņas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā
iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo
risinājumu, pievienojot izziņu par trūcīgās personas (ģimenes)
statusu. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt no
personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai
pieņemtu lēmumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 25451020
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Jaunpiebalgas Sociālajā dienests izskata iesniegtos
dokumentus, izvērtē un pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemti atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus