Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai (JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 53 eiro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai novērtēta materiālā situācija (ienākumi un īpašumu) un kura atzīta par trūcīgu, un kuras ienākumi ir mazāki par 53 euro personai mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Paziņojums

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu GMI pabalstu, klients vēršas Sociālajā dienestā,
uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstveida
iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod
Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes
locekļiem, pievienojot Izziņu no Nodarbinātības valsts
aģentūras par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa
piešķiršanu, pievieno ienākumus un materiālos resursus
apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem un
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 25451020
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus