Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalsts tiek piešķirts vienam no jaundzimušā bērna vecākiem,
neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, ja viņa pamata
dzīvesvieta deklarēta Jaunpiebalgas novadā un jaundzimušā
bērna dzīvesvieta tiek deklarēta Jaunpiebalgas novadā.
Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir
EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam nepieciešams iesniegt
iesniegumu ar bērna piedzimšanas pabalsta pieprasījumu,
pievienojot dzimšanas apliecības kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 25451020
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus