Apbedīšanas pabalsts (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura
apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu un tas paredzēts
apbedīšanas izdevumu daļējai segšanai mirušai personai, kuras
deklarētā dzīvesvieta bija Jaunpiebalgas novadā.
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 100.00
(viens simts euro, 00 centi).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu pieprasītājam nepieciešams iesniegt
iesniegumu ar apbedīšanas pabalsta pieprasījumu, pievienojot
miršanas apliecības kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28004439
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
25451020
28004439
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus