Apbedīšanas pabalsts (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura
apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu un tas paredzēts
apbedīšanas izdevumu daļējai segšanai mirušai personai, kuras
deklarētā dzīvesvieta bija Jaunpiebalgas novadā.
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 100.00
(viens simts euro, 00 centi).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā
(Jaunpiebalgas novada dome; saistošie noteikumi; 24; 2009.09.14.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.29.