Bērna nodošana citas personas aprūpē
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna nodošana citas personas aprūpē (Brocēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē, pa pastu, elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Persona(as), kura vēlas nodot bērnu citas personas aprūpē (viena vecāka vai abu vecāku, atbilstoši dzimšanas apliecībai) un personas, kura vēlas ņemt bērnu savā aprūpē, iesniegumi. Dokumentus iesniedzot klātienē, personas uzrāda personas apliecinošā dokumenta oriģinālu.
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:    
• dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;  
• ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;  
• psihologa atzinumu.
Bāriņtiesa raugās, lai persona, kura vēlas ņemt bērnu savā aprūpē, spētu pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās un izvērtē personas:  
• motivāciju;  
• ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;  
• nodarbinātību;  
• sodāmību;
• vai nav bijušas pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
• dzīves apstākļus.
Bāriņtiesa noskaidro bērna un personas, kura vēlas ņemt bērnu savā aprūpē, ģimenē dzīvojošo trešo personu viedokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.  
Bāriņtiesas lēmumu var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki