Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Tukuma novada Dome vienu reizi gadā (februārī) piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Naudas balvas pretendentam jābūt deklarētam Tukuma novada administratīvajā teritorijā, sporta spēļu komanda darbojas Tukuma novada pašvaldībā un pārstāv Tukuma novadu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma apraksts
Pieteikumus naudas balvai Tukuma novada Domē var iesniegt fiziska vai juridiska persona – sportists, sporta klubs, kā arī sportista vai sporta spēļu komandas pārstāvis ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20.decembrim.
Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālajās Latvijas un starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās sporta federācijas sacensību kalendārā. Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:
* iesniegums, kurā jānorāda: sportista vārds, uzvārds, iegūtā vieta, attiecīgā čempionāta vai sacensību pilns nosaukums, vecuma grupa, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, sportista trenera vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, iesniedzēja vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
* sporta spēļu komandas nosaukums, iegūtā vieta, attiecīgā čempionāta vai sacensību pilns nosaukums, vecuma grupa, sporta kluba, kas komandu pārstāv, nosaukums un bankas konta numurs, sporta spēļu komandas trenera vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, iesniedzēja vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
* attiecīgā sporta veida augstākās institūcijas apstiprinājums par iegūto vietu vai diploma kopija.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto attiecīgā sportista bankas kontu, iepriekš ieturot visus likumos paredzētos nodokļus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kontaktpersona: Sporta speciālists Juris Kožeurovs

Pirmdienās 14.00 - 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00

Tālrunis 63107239; 29792404
E-pasts: juris.kozeurovs@tukums.lv