Viesģimenes statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Viesģimene (Brocēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Viesģimenes statusa iegūšana. Atteikšanās no viesģimenes statusa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē, pa pastu, elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Persona, kura vēlas kļūt par viesģimeni, bāriņtiesā  iesniedz iesniegumu.  
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:    
• dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;  
• ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;  
• informāciju par ienākumiem;  
• psihologa atzinumu.

Lai laulātie (persona), kas veikusi viesģimenes pienākumus, varētu šo bērnu adoptēt, ir nepieciešams par bērna
ārpusģimenes aprūpi lēmušās bāriņtiesas atzinums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa raugās, lai par viesģimeni ieceļamajai personai būtu viesģimenes pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības,
Pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un izvērtē personas:  
• motivāciju kļūt par viesģimenei;  
• ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;  
• nodarbinātību;  
• dzīves apstākļus;  
• spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmumu par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.  

Bāriņtiesas lēmumu var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki