Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna aizgādības tiesības (Brocēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam. Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē, pa pastu, elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
1) uz viena vecāka iesnieguma pamata;
2) iestādes iniciatīvas pamata;
3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
1) uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
2) iestādes iniciatīvas pamata;
3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties.
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada bāriņtiesa
Adrese: Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807299; 29423289
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki