Muitas statistikas pārskats pēc iesnieguma
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Datu apkopojumi no Latvijā noformētām rakstveida un elektroniskām muitas deklarācijām par precēm, kuras ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, atbilstoši norādītajiem kritērijiem un vēlamajā sadalījumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, pa pastu vai pa e-pastu.
Jāiesniedz informācijas pieprasījums, kurā norādīti muitas deklarāciju datu atlases kritēriji un apkopojamo datu vēlamais sadalījums: 1) kritēriji – periods, par kuru nepieciešama informācija, un jebkurš vai jebkuri no muitas deklarācijā uzrādāmajiem datiem. Muitas deklarācijā uzrādāmie dati noteikti Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētās regulas (ES) Nr.2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, C1 papildinājumā;  2) sadalījums – sīkāk sadalīts periods, kas uzrādīts kritērijos, un/vai jebkuri no muitas deklarācijā uzrādāmajiem datiem. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīves vieta (juridiskai personai – nosaukums, PVN reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), tālrunis, vēlamais pakalpojuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978