Transporta izdevumu segšana izglītojamajiem uz un no izglītības iestādēm(Brocēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Visiem Brocēnu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem (1.-12. klase) ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.

Brocēnu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta) audzēkņiem, kas mācās Brocēnu novada izglītības iestādēs ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz profesionālās izglītības iestādei (mākslas, mūzikas un sporta) un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.

Brocēnu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, kas mācās profesionālajā izglītības iestādē (arodskolas, tehnikumi) transporta izmaksas kompensāciju ir tiesības saņemt reizi nedēļa par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas uz profesionālo izglītības iestādi un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz nākamā mēneša 1.datumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu līdz nākamā mēneša 10. datumam Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos vai Brocēnu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļa
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807307
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Brocēnu novadā deklarētajiem profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un sporta skola) izglītības iestāžu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem mācību gada sākumā (ne vēlāk par datumu kad iesniegts pirmais iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai) jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, par to, ka izglītojamais mācās attiecīgajā izglītības iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus