Pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņu valsts mērķdotācijām (Brocēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt Brocēnu novada pašvaldības iestādes un citi interešu izglītības programmu īsteneotāji.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Rakstisku programmu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz pašvaldībā reizi gadā laika posmā no 1.augusta līdz 30. augustam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - rakstisku programmu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz pašvaldībā reizi gadā laika posmā no 1. augusta līdz 30. augustam Klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļa
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807307
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Programmas (veidlapa) jāiesniedz pašvaldībā vienu reizi gadā, laika posmā no 1. augusta līdz 30. augustam.

Programmai jāpievieno:

Licence par programmas īstenošanu;
Pārskatu par īstenotās programmas rezultātiem (dalībnieku skaitu, nozīmīgākās aktivitātes un sasniegumus), ja tā tikusi īstenota iepriekš;
Programmas pieteikums nākamajam mācību gadam (kurā norādīts programmas nosaukums, īstenotāja vārds, uzvārds, plānotais dalībnieku un stundu skaits).

Komisijas priekšsēdētājs 10 darbu dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju par programmas projekta atbalstīšanu un piešķirtās mērķdotācijas apjomu vai noraidījumu, neinformējot par noraidījuma iemesliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Brocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļa
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 63807307
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki