Dzīvokļa pabalsts (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība apkures izdevumu apmaksai Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs – piešķir mājsaimniecībai vienu reizi apkures sezonā, ja tā faktiski dzīvo mājoklī, kurā ir deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Normatīvie akti
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
(Saeima; likumi; 168; 2003.01.01.)
Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā
(Beverīnas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 9; 2019.06.04.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.19.