Atļauja gaisa pārvadājumos par tranzīta deklarāciju izmantot elektronisku pārvadājuma dokumentu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atļauja izmantot Savienības tranzīta procedūru attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu nodrošina aviosabiedrībām izvest preces no Savienības muitas teritorijas, pārvietojot tās starp diviem punktiem šajā teritorijā pa gaisu, ar noteikumu, ka tās pārvadātas pa tiešu maršrutu, neapstājoties ārpus Savienības muitas teritorijas.
Atļauju piemēro atļaujā norādītajās dalībvalstīs.
Atļauju piešķir, ja pieteikuma iesniedzējs ir aviosabiedrība, kas apkalpo ievērojamu skaitu lidojumu starp Savienības lidostām.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Savienībā reģistrēta aviosabiedrība, kas regulāri izmanto Savienības tranzīta procedūru un ir reģistrēta EORI sistēmā.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas 952/2013, Regulas 2015/2446 un Regulas 2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu atļaujas gaisa pārvadājumos par tranzīta deklarāciju izmantot elektronisku pārvadājuma dokumentu iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) - VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, lūdzam skatīt VID tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”
SMK Muitas lēmumu sistēmas izmantošanai EDS lietotājam papildus ir jāiesniedz “Iesniegums par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju (-iem)”.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Lēmumu reģistrē Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā un informācija adresātam ir pieejama, izmantojot  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) -
VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma