Akcīzes nodokļa nodrošinājumam iemaksātās drošības naudas atmaksa
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrācijai iemaksātās drošības naudas atmaksāšanai vai ieskaitīšanai valsts budžetā, vai novirzīšanai citu nodokļu vai valsts nodevu maksājumu parādu segšanai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kurš ir izpildījis ar nodrošinājumu uzņemtās saistības vai turpmāk nevēlas izmantot drošības naudu kā nodrošinājumu.
Termiņš:
Iemaksātā drošības nauda vienreizējam nodrošinājumam tiek atmaksāta vai novirzīta 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums par drošības naudas atmaksu vai pārskaitīšanu akcīzes nodokļa vai citu nodokļu maksājumiem.
Iesniegums ir sagatavojams brīvā formā un to var iesniegt:
- elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupa “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” - “Informācija VID NP Akcīzes daļai”);
- nosūtot uz e-pasta adresi:vid@vid.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
- klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā;  
- nosūtot pa pastu: VID, Talejas iela 1, Rīga,  LV- 1978.

Iesniegums vispārējam akcīzes nodokļa nodrošinājumam iemaksātā drošības naudas atmaksai iesniedzams ne ātrāk kā  6 mēnešus pēc nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijas vai apliecības spēka zaudēšanas.Iesniegums tiek izskatīts 10 darbdienu laikā, ja nav uzsākts nodokļu audits vai datu atbilstības pārbaude.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Līvānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums iesniedzējam tiek nosūtīts elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Ja iesnieguma iesniedzējs nav EDS lietotājs, iesniedzēja iesniegumā norādītā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma