Akcīzes nodokļa nodrošinājumam iemaksātās drošības naudas atmaksa
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrācijai iemaksātās drošības naudas atmaksāšanai vai ieskaitīšanai valsts budžetā, vai novirzīšanai citu nodokļu vai valsts nodevu maksājumu parādu segšanai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kurš ir izpildījis ar nodrošinājumu uzņemtās saistības vai turpmāk nevēlas izmantot drošības naudu kā nodrošinājumu.
Termiņš:
Iemaksātā drošības nauda vienreizējam nodrošinājumam tiek atmaksāta vai novirzīta 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums ar norādi par drošības naudas atmaksu vai izmantošanu akcīzes nodokļa vai citu nodokļu maksājumiem.
Iesniegums ir sagatavojams brīvā formā un to var iesniegt:
- elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupa “Citi” - “Informācija VID Akcīzes preču aprites daļai”);
- nosūtot uz e-pasta adresi: APAD.lietvediba@vid.gov.lv vai vid@vid.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
- klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā;  
- nosūtot pa pastu: VID, Talejas iela 1, Rīga,  LV- 1978.

Iesniegums vispārējam akcīzes nodokļa nodrošinājumam iemaksātā drošības naudas atmaksai iesniedzams ne ātrāk kā  6 mēnešus pēc nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijas vai apliecības spēka zaudēšanas un tiek izskatīts 10 darbdienu laikā, ja nav uzsākts nodokļu audits vai datu atbilstības pārbaude.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums iesniedzējam tiek nosūtīts elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Ja iesnieguma iesniedzējs nav EDS lietotājs, iesniedzēja iesniegumā norādītā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978