Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Krustpils novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 53 euro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Krustpils novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Persona, kura pieprasa pabalstu, atbilstoši 2009. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 3. punkta nosacījumiem,  Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:
1. Iesniegums
2. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu apliecinoša izziņa

(Elektroniski iesūtot dokumentu, tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta sociālais dienests Kūkās
Kūku pagasta sociālais dienests Zīlānos
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Iesnieguma izskatīšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesnieguma atbildes saņemšana
Lēmumu par pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Ar pozitīvu lēmumu var iepazīties pie attiecīgās pagasta pārvaldes sociālā darbinieka. Negatīva lēmuma paziņošana klientam notiek izmantojot pasta pakalpojumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu administratīvais akts (lēmums) un stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta sociālais dienests Kūkās
Kūku pagasta sociālais dienests Zīlānos
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Krustpils novada sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237636
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 28675408
Darba laiki