Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms iecerētās darbības (būvniecības, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Krustpils novada teritorijas plānojumam.  Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Krustpils novada teritorijas plānojumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pasūtītājs aizpilda un iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
1. informāciju par sevi;
2. īpašuma nosaukumu un zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurā darbība tiek plānota;
3. plānotās darbības/zemes izmantošanas apraksts;
4. vēlamo izziņas saņemšanas veidu.

Iesniegumam pievieno:
1.zemes vienības robežu plāna kopiju ar iezīmētu plānotās darbības vietu un platību;
2.pilnvaras kopiju (ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona);
3. citus dokumentus (norāda).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Tiek izskatīts iesniegtais iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek sniegta atbilde, par pieprasīto pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: