Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektiem
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Adrešu piešķiršana zemes vienībām, ēkām un telpu grupām.
Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar iesniegumā minētie dokumentiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Tiek izskatīts iesniegtais iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek sniegta atbilde uz iesniegto iesniegumu.
Atbilde tiek sniegta:
Uz e-pastu  - ja uz iesniegumā norādīto personas e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti. Papildu informācija: personai jāņem vērā, ka elektroniski parakstīti dokumenti būs derīgi iesniegšanai zemesgrāmatā tikai tajā gadījumā, ja nostiprinājuma lūgums īpašuma tiesību maiņas reģistrācijai zemesgrāmatā tiks iesniegts elektroniski, t.i., ja to iesniegs zvērināts notārs.
Uz pastu - ja personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
Klātienē   -   Persona ierodas Krustpils novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: