Atļauja izstrādāt zemes ierīcības projektu
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Iesnieguma izskatīšana par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu :
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nepieciešamību;
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nepieciešamību vai atteikumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu ;
- lēmuma  un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana;
- administratīvā akta par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu sagatavošana un izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Zemes ierīcības likuma 5. vai 14. pantā minētā persona un institūcija, izņemot vietējo pašvaldību (turpmāk – ierosinātājs), iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādes nepieciešamību. Ierosinātājs iesniegumam par projekta izstrādi pievieno grafisko pielikumu ar kartogrāfisko materiālu, kurā ir shematiski attēlota projektētā teritorija, projektētajā teritorijā esošās būves un projektētās robežas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
1)Pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 13. punktam vai pieprasa projekta izstrādes nosacījumus no šo noteikumu 14. punktā norādītajām institūcijām , apkopo tos un, papildinot ar šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem, izsniedz ierosinātājam. Ja normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projekta izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu;
2) Pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek sniegta atbilde, pēc ierosinātāja izvēlētā saņemšanas veida.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: