Atļauja izmantot ievešanas pārstrādei procedūru
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atļauja uzņēmējiem (atļauju turētājiem) nodrošina iespēju ievest Savienības muitas teritorijā ārpussavienības preces pārstrādes darbību veikšanai, neattiecinot uz tām ievedmuitas nodokļus un citus maksājumus vai tirdzniecības politikas pasākumus.
Pārstrādes darbības ir jebkura no šādām darbībām:
a) darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
b) preču pārstrāde;
c) preču iznīcināšana;
d) preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
e) tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi).
Preču nodošanai pārstrādei jāsaņem atļauja. Atļaujā norāda atļaujas izmantošanas nosacījumus.
Atļaujas saņemšanai nepieciešams galvojums muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai.
Preču labošanas (remonta), atjaunošanas, sakārtošanas un iznīcināšanas veikšanai atļauja tiek pieprasīta un izsniegta vienkāršotā kārtībā. Saite “Muitas procedūra – ievešana pārstrādei” https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p778/CitaInformacija).
Pārstrādes procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, vai pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju izmantot īpašo muitas procedūru ievešana pārstrādei, persona VID Muitas pārvaldē iesniedz pieteikumu (Regulas 2016/341 12.pielikums).
Ja pieteikuma iesniedzējs ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, dokumentus atļaujas pieteikšanai iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Ja pieteikuma iesniedzējam ir e-paraksts, dokumentus atļaujas pieteikšanai var nosūtīt uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID EDS, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav VID EDS lietotājs, un nav norādījis citu paziņošanas veidu, lēmumu adresātam paziņo, izmantojot pasta pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978