Atļauja preču ievešanai labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Preču ievešanai labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, izsniedz atļauju. Atļauja personām (atļaujas turētājām) nodrošina iespēju ievest preces labdarībai vai filantropiskai darbībai, dod tiesības iesaistīt pieejamos resursus atbalsta un labdarības projektu īstenošanā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atļauju izsniedz Latvijas Republikā reģistrētām personām.
Termiņš:
Maksimālais termiņš 30 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju ievest preces labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, persona VID Muitas pārvaldē iesniedz iesniegumu un kravas pavaddokumentus, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vai, ja iesnieguma iesniegšanas brīdī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma nedarbojas, – elektroniska dokumenta veidā vai papīra formā.
Iesniegumu iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.681 „Kārtība, kādā iestāžu un organizāciju ievestās preces tiek atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa”  pielikumā noteikto paraugu.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts ieņēmumu dienests pēc iesnieguma saņemšanas mēneša laikā pieņem lēmumu par atļauju ievest preces labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, vai lēmumu par atteikumu piešķirt atļauju ievest preces labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa.
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID EDS, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978