Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība un iesniegtais nodrošinājums dod tiesības komersantam darboties ar akcīzes precēm atliktajā maksāšanas režīmā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kuram ir atbilstoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar akcīzes precēm atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā.
Termiņš:
Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība tiek izsniegta mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz dokumenti:
1. iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai;
2. saistību izpildes apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums elektroniska dokumenta veidā;
3.vai drošības naudas iemaksa VID noteiktajā kontā (plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē).
Iesnieguma un pievienojamo dokumentu iesniegšana VID (elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā - dokumentu grupa: "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi" -> "Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība parakstīta ar drošu elektronisko parakstu komersantam tiek nosūtīta VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma