Kultūras projektu konkurss (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Kultūras projektu konkursu organizē un izsludina Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Tukumā vai Tukuma novadā un kuru rezultāti ir nozīmīgs ieguvums Tukuma pilsētai un novadam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
10 darba dienu laikā pēc Domes sēdes informē projekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā ar pieteikumu iesniegšanu:
* no 1. līdz 30. aprīlim - par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim;
* no 1. līdz 31. oktobrim - par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 1. janvāra līdz 31. jūnijam.

Projekta pieteikums:
1) pieteikuma veidlapa (1. pielikums); projekta apraksts (2. pielikums); projekta izmaksu tāme (3. pielikums), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
2) projekta vadītāja autobiogrāfijas (CV);
3) ar jaunu literāro vai pētniecisko darbu saistītiem projektu pieteikumiem, jāpievieno iesāktā darba fragments (ne mazāk kā 5 lapas), saturs un plāns turpmākajam darbam;
4) projektu pieteikumiem, kas saistīti ar izdevējdarbību, jāpievieno manuskripts pilnā apmērā vai tā kopija;
5) projektu pieteikumiem, kas saistīti ar izrāžu iestudēšanu, jāpievieno informācija par iestudējamo izrādi un par projekta radošo grupu;
6) projekta pieteikumiem, kas saistīti ar mākslas darbiem, jāpievieno ilustratīvo materiālu, kas raksturotu mākslinieka darba stilu pēdējo 3 gadu laikā; ekspozīciju veidošanas pieteikumiem nepieciešams pievienot skices;
7) rekomendācijas;
8) citi pielikumi pēc iesniedzēja ieskata.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@tukums.lv
Pasts Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšana:
Dome 10 darba dienu laikā pēc Domes sēdes informē projekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu uz pieteikumā norādīto korespondences adresi vai norādīto elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kontaktpersona: Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne

Pirmdienās 14.00 - 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00

Tālrunis 63132885; 29165505
E-pasts:  dace.liepina-zusane@tukums.lv