Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā Aizputes novadā
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Aizputes novada domē 2013. gada 30. oktobrī pieņemti saistošie noteikumi Nr. 30 "Par palīdzību Aizputes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā".

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada iedzīvotāji var saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Saskaņā ar šiem Saistošajiem noteikumiem Aizputes novada dome:
• Izīrē Aizputes novada pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata Aizputes pašvaldības lietojumā esošu dzīvojamo telpu;
• Nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu;
• Sniedz palīdzību - pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu maina pret citu pašvaldības dzīvokli;
• Piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;
• Piešķir vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšana 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
(Saeima; likumi; 0; 2002.01.01.)
Par dzīvojamo telpu īri
(Augstākā Padome; likumi; 0; 1993.04.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
AIZPUTES NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV - 3456
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.09.