Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, komersants Latvijas Republikas teritorijā drīkst realizēt tabakas izstrādājumus, kuri marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot atsevišķus likumdošanā noteiktos gadījumus.
Akcīzes nodokļa marka tabakas izstrādājumiem pilda arī drošības elementa funkcijas.
Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokļa markas tabakas izstrādājumu marķēšanai izsniedz:
1. apstiprinātam noliktavas turētājam;
2. importētājam;
3. reģistrētam saņēmējam;
4. īslaicīgi reģistrētam saņēmējam;
5. vai personai, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces kuras jau nodotas patēriņam citā dalībvalstī (turpmāk – cita persona).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Cigarešu akcīzes nodokļa markas izsniedz sākot ar desmito darbdienu pēc iesnieguma saņemšanas.
Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa markas izsniedz piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas tabakas izstrādājumu marķēšanai, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz:
1. cigarešu marķēšanai, “Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai”;
2. smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanai “Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai”.

EDS ir jāveic sekojošās darbības:
1. sagatavot dokumentu;
2. izvēlas “No veidlapas”;
3. dokumentu grupā izvēlas “Akcīzes preču marķēšanas dokumenti”;
4. izvēlas atbilstošu iesniedzamo veidlapu.

VID tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markas izsniedz, ja:
1. cigarešu iepakojuma vienība nav mazāka par 20 cigaretēm;
2. tinamās tabakas iepakojuma vienība, nav  mazāka par 30 gramiem tabakas;
3. smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku (papīra) minimālais izsniegšanas daudzums nav mazāks par 500 gabalu.

Akcīzes nodokļa marku saņēmēji realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to nodokļa administrāciju, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

Paziņojums par rezervētajām akcīzes nodokļa markām komersantiem tiek nosūtīts elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akcīzes nodokļa markas tabakas izstrādājumu marķēšanai tiek izsniegtas pamatojoties uz pilnvaras pamata.
Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Akcīzes nodokļa marku izsniegšana
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120131, 67120134
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki