Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija (Aizputes novada dome)
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese,  vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.
Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis,  bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes augstākai amatpersonai.
Atgādinājums
Ar eID karti Jūs varat apliecināt savu identitāti gan klātienē, gan attālināti - interneta vidē. Identitāti var apliecināt attālināti arī, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas", "Nordea bankas" un "DNB bankas" internetbanku.
Brīdinājums
Izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", dzīvesvietas deklarēšana notiek uzreiz pēc elektroniskās formas iesniegšanas un bez maksas. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu paredzēts sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.panta otro daļu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
AIZPUTES NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV - 3456
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.28.