Pabalsts katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumā (Ādažu novada domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: ĀDAŽU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalsts katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumā situācijā līdz 700,00 euro personai, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas. Pabalsts tiek piešķirts ar domes lēmumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalsti tiek piešķirti trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, kuras atbilst Ādažu novada domes saistošo noteikumu Nr. 49/2017 nosacījumiem un savu pamata
dzīvesvietu ir deklarējušas Ādažu novadā.
Termiņš:
Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts  viena mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu nepieciešams:
1. iesniegums;
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par ugunsgrēku vai dokuments, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Pakalpojumu iespējams pieprasīt, iesniedzot iesniegumu:
1. klātienē;
2. sūtot pa pastu;
3. caur www.latvija.lv “Iesniegums iestādei”;
4. elektroniski parakstītus dokumentus sūtīt uz e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Ādažu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 66954800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67997977
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67997977
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki