Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: STOPIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Stopiņu novada pašvaldību par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu pašvaldībai jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. No dienas, kad pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,025% apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 66954851
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Pasts
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 67910518
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu saņem atbilstoši veiktajai pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus