Informācijas sniegšana par saimnieciskās darbības uzsākšanu vai izbeigšanu (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: STOPIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam viena mēneša laikā ir jāpaziņo pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības uzsākšanu vai izbeigšanu, dzīvojamām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām, izņemot gadījumu, kad nekustamā īpašuma objektam mainīts tā lietošanas veids.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 66954851
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Pasts
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 67910518
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši veiktajai pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus