Konsultācijas un vispārīgās informācijas saņemšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz vai 7 dienu laikā atbild uz vienkāršiem pieprasījumiem;
10 dienu laikā, ja informāciju pieprasīts sniegt tikai elektroniskā veidā un tai nav nepieciešama papildu apstrāde;15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde un 30 dienu laikā, ja tāda ir nepieciešama.
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
Iespēja saņemt konsultāciju un/vai informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem:
1. apmeklējot Vienas pieturas aģentūru (VPA)
2. pa telefonu
3. e-pastā
Klientu apkalpošanas speciālists pieprasīto informāciju un konsultācijas sniedz atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Nepieciešamības gadījumā, jautājuma risināšanā, persona tiek novirzīta pie attiecīgā speciālista, pierakstīta uz pieņemšanu vai aicināta noformēt iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008