Konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: STOPIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, paziņojuma saņemšanu, nodokļu maksājumu ieskaitīšanu budžetā, nodokļu piedziņu, nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, samaksas termiņa pagarināšanu un stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Klātienes apmeklējuma gadījumā – komunikācijas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu konsultāciju, jāvēršas personīgi Ulbrokas vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, vai jāiesniedz iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 66954851
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana notiek atbilstoši veiktajai pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus