Konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: STOPIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, paziņojuma saņemšanu, nodokļu maksājumu ieskaitīšanu budžetā, nodokļu piedziņu, nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, samaksas termiņa pagarināšanu un stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Klātienes apmeklējuma gadījumā – komunikācijas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesniegums iestādei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1