Drošības pārskata vai Rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas izvērtēšana
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Lai samazinātu ar rūpniecisko avāriju risku saistīto negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību, dzīvību, īpašumu, vidi, piesārņojuma ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem gadījumā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Atbilstoši 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”  3. punktā norādītajam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
66
Termiņš:
90 dienu laikā no Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas, Drošības pārskata vai civilās aizsardzības plāna un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbildīgā persona sagatavo, paraksta un iesniedz VPVB:
- rūpniecisko avāriju novēršanas programmu ne vēlāk, kā trīs mēnešus pirms objekta ekspluatācijas uzsākšanas vai ja bīstamo vielu maksimālie daudzumi objektā vai visos ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā sasniedz Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”  15. punktā norādītos bīstamo vielu kvalificējošos daudzumus;
- drošības pārskatu ne vēlāk, kā trīs mēnešus pirms objekta ekspluatācijas uzsākšanas vai ja bīstamo vielu maksimālie daudzumi objektā vai visos ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā sasniedz Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 16. punktā norādītos bīstamo vielu kvalificējošos daudzumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VPVB pieņem lēmumu atbilstoši 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”  24.1. punktā noteiktajam, ņemot vērā riska izvērtējuma komisijas, kas izveidota šo noteikumu 21. punktā noteiktajam, ieteikumus. Pieņemto lēmumu VPVB nosūta ražotnes vai objekta atbildīgajai personai.

VPVB informē Valsts vides dienestu, Valsts darba inspekciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par ražotnēm vai objektiem, kuru atbildīgajām personām piemēro Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 24.1.3. vai 24.1.4. apakšpunktā minētos nosacījumus, un šo uzņēmumu vai objektu radītajiem draudiem cilvēkiem vai videi, lai Valsts vides dienests, Valsts darba inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lemtu par nepieciešamību apturēt attiecīgās ražotnes vai objekta darbību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki